Loading...
//Nationella insatser
Nationella insatser2019-07-30T11:24:13+02:00

Ensamkommande och nyanlända i fokus för Islamic Reliefs verksamhet i Sverige

Islamic Reliefs uppdrag är att lindra mänskligt lidande och ge människor verktyg att ta sitt öde i sina egna händer. Även i Sverige är behoven stora, och här bistår vi med både akut nödhjälp och långsiktiga insatser för att stärka människor. Våra målgrupper är främst asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn.För asylsökande och nyanlända skapar vi mötesplatser, nätverk och hjälp med språket – avgörande pusselbitar för att klara sig i ett nytt land.För de ensamkommande unga vi möter är behoven ofta av mer akut art. För att underlätta deras situation delar vi bland annat ut mat, och bistår med övernattningsmöjligheter för människor som annars bor på gatan.
 

Har du frågor om vårt arbete i Sverige? Mejla nationella@backup.backup.backup.islamic-relief.se !

Klicka här för att donera till vårt nationella arbete. 

Adda och Jalal jobbar med Islamic Reliefs verksamhet i Sverige, bland annat ensamkommande och gatubarn.

Respekten för människovärdet genomsyrar Jalals och Addas arbete

Jalal och Adda arbetar med våra insatser för marginaliserade grupper i Sverige, inom ramen för nätverket Goda Grannar dit även Svenska Kyrkans församlingar på Södermalm och Stockholms Moské hör. Jalal och Adda träffar ekonomiskt utsatta familjer, ensamkommande barn som lever på gatan, asylsökande och papperslösa. I enlighet med grundläggande islamiska värderingar om respekt för människovärdet kämpar Jalal och Adda med att göra vardagen lite lättare för dessa grupper.

– Vi ger gratis vägledning och samhällsrådgivning, hjälper till med att hitta rätt myndighet, skriva CV, översätta brev och söka bostad. Vi delar också ut kläder och matkuponger. Mitt jobb är också att hjälpa nyanlända som är nya i Sverige att förstå och kunna tillvarata sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen, säger Adda.

 

De ensamkommande som lever på gatan far mycket illa av gatulivet. Att bygga förtroende med dessa unga är inte lätt, men Jalal och Adda har goda förutsättningar tack vare sina kunskaper om ungdomarnas språk och kultur.

– Vi brukar prata med dem, försöka motivera dem och ge lite hopp, säger Jalal.