Islamic Relief är en del av flera viktiga svenska och internationella nätverk, som tillsammans gör vårt arbete så effektivt som möjligt.

Islamic Relief Sverige är medlem i Forum Syd och Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, samt har 90-konto. Vi ingår också i ett strategiskt partnerskap med Sida, den svenska myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, vilket möjliggör långsiktiga insatser världen över.

Islamic Relief Sverige är en del av Islamic Relief Worldwide. Tillsammans har IR-familjen kontor i över 40 länder i Afrika, Nordamerika, Asien, Australien och Europa. Det är vår starka lokala närvaro som möjliggör både snabba insatser i katastrofer och trovärdighet i våra långsiktiga utvecklingsprojekt. Islamic Relief Worldwide är medlem i FN:s ekonomiska och sociala råd, Ecosoc, samt har undertecknat den Internationella Röda korset- och Röda halvmånerörelsens uppförandekod, ”the Code of Conduct”, som ger riktlinjer för hur humanitära organisationer ska agera i krissituationer.

Islamic Relief är en del av Världens Barn-kampanjen som varje genomförs med 14 frivilligorganisationer, Sveriges Television samt Sveriges Radio.