Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Islamic Relief Sverige grundades 1992 som en del av Islamic Relief Worldwide. Vi vill lindra mänskligt lidande och ge utsatta och fattiga människor verktyg att leva ett värdigt och självständigt liv, samtidigt som vi vill främja social och ekonomisk utveckling i samhället. Vårt arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning.

Vårt internationella arbete omfattar insatser i akuta situationer till följd av krig, konflikter och klimatkatastrofer, långsiktiga utvecklingsprojekt samt fadderprogram där barn får tillgång till utbildning och hälsoinsatser. Genom oss kan muslimer donera zakat och qurbani. Islamic Relief ser till att donationerna når fram till dem som behöver det mest.

I Sverige bedriver vi olika insatser för asylsökande och nyanlända, exempelvis samhällsinformation och akuta insatser för människor i kris.

Vårt arbete sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet och utan förväntan att få något i gengäld.

Islamic Relief har fyra medlemsorganisationer: Sveriges Unga Muslimer, Islamiska Förbundet, Förenade Islamiska Församlingar i Sverige och Eritreanska Kulturforum.

Våra värderingar

Islamic Relief inspireras av islamiska värderingar i vårt arbete, nämligen följande:

Ansvar (Amana). Vi har ett ansvar att förvalta jorden och dess resurser på ett hållbart sätt och uppfylla våra plikter gentemot mänskligheten.

Medkänsla (Rahma). Vi tror på att skydda och värna om varje liv och vi samarbetar med andra humanitära aktörer för att lindra nöd orsakad av katastrofer, fattigdom, krig och orättvisor.

Uppriktighet (Ikhlas) I vårt arbete mot fattigdom och lidande drivs vi av uppriktighet mot Gud och en strävan att bibehålla vårt förtroende som humanitära aktörer genom att agera transparent och ansvarsfullt.

Social rättvisa (Adl) Vi arbetar för att garantera alla människor deras rättigheter så att de ges möjlighet att förverkliga sin fulla potential och utveckla sina förmågor. Genom vårt arbete ges mer välbemedlade människor och institutioner en chans att hjälpa fattiga och utsatta människor. Vi arbetar även aktivt för jämställdhet mellan könen.

Fulländning (Ihsan) Våra verksamheter i kampen mot fattigdom och för att lindra lidande kännetecknas av hög kvalitet, en strävan efter fulländning och ett värdigt samarbete med de människor vårt arbete tjänar.