Vart vi jobbar Placeholder
Vart vi jobbar

När katastrofen slår till är Islamic Relief snabbt på plats

Islamic Reliefs målsättning är att vara först på plats för att hjälpa de drabbade när en katastrof slår till. När översvämningar, torka eller jordbävningar inträffar är vi där och förser människor med mat, vatten, tak över huvudet, läkemedel och hygienartiklar till familjer som har förlorat allt. Dessa människor har inte råd att vänta på att vi samlar in pengar. Därför arbetar vi för att ha så pass stark ekonomisk beredskap att vi omedelbart kan påbörja insatser när katastrofer sker.

Men vi hjälper inte bara till att rädda liv i den akuta situationen. Vi hjälper också till att bygga upp samhällen. När den omedelbara nödsituationen är över stannar vi kvar och hjälper familjer att komma på fötter igen.

 Utdelning efter tsunamin i Indonesien 2018

Vi hjälper samhällen att vara bättre rustade inför katastrofer

I områden där katastrofer regelbundet inträffar arbetar vi för att minska effekten – redan innan nästa katastrof slår till. I översvämningsdrabbade länder som Bangladesh har vi lyft upp hus på socklar så att vattnet inte ska nå dem. I länder med återkommande torka såsom Niger bygger vi brunnar och odlar tillsammans med befolkningen grödor som överlever vid torrt klimat – allt för att ge människor beredskap att klara nästa torrperiod bättre.

Utbildning rustar människor för framtiden

Utbildning gör att människor får bättre chans till försörjning, och är därför helt avgörande för att de ska kunna lyfta sig själva och sina samhällen ur fattigdom. Utbildning ger självförtroende och ökade möjligheter till inflytande. Utbildning för en person påverkar barn och barnbarn och stärker familjens och det omgivande samhällets möjligheter på lång sikt.

Islamic Relief arbetar för att bryta fattigdomscykler genom att säkerställa att barn får grundläggande utbildning. Vi hjälper även vuxna att lära sig läsa och skriva.

En jordbrukare som kan läsa kan sälja sina varor till högre pris. En ung kvinna som är utbildad gifter sig senare och föder färre barn. Hon har därmed större möjligheter att ge dem en trygg uppväxt, se till att de håller sig friska och får gå i skola. Hon kommer också att kunna arbeta och försörja sig och sina barn.

Vill du bidra till att ett barn garanteras utbildning? Bli fadder genom vårt fadderprogram!

Medel från Världens barn blir till utbildning för syriska flyktingbarn i Libanon

Islamic Relief bygger och rustar upp skolor, utbildar lärare och förser barn med utbildningsmaterial. Vi stöttar också skolor med näringsriktiga måltider så att barnen är mätta nog för att kunna utvecklas och lära sig. I filmen ovan ser du barn på ett utbildningscenter i Libanon, som Islamic Relief stöttar genom Världens Barn-kampanjen.

Vi arbetar också med utbildning för vuxna på olika sätt, från läskunnighetskurser i exempelvis Afghanistan till fortbildning inom jordbruk och klimatanpassning. Genom att stödja oss kan du hjälpa till att låta barn och vuxna ta viktiga steg mot en ljusare och mer självständig framtid.

Långsiktigt bistånd – sadaka jariyah – när människor kan stå på egna ben

Från änkor som kämpar för att försörja sina barn, till familjer som förlorat allt i översvämningar eller krig. Islamic Relief arbetar brett med att skapa egna stabila inkomstkällor för människor världen över. När en person tjänar sitt uppehälle drar hela familjen – barn, makar, farföräldrar – nytta av det. Föräldrar med stabila inkomstkällor kan låta sina barn gå i skolan i stället för att själva arbeta. Samhällen som sett sina ursprungliga inkomstkällor gå förlorade på grund av klimatförändringar kan hjälpas tillbaka på fötter genom andra sysselsättningar.

En kvinna lärs upp att väva. Utvecklingsinsatser blir en form av Sadaka Jariah, långsiktigt bistånd.

Islamic Relief ger bland annat räntefria lån för att hjälpa människor att starta egna verksamheter. 98 procent av dessa återbetalas – och kan då användas till att hjälpa en annan familj.

När din donation används för att hjälpa familj efter familj till en egen försörjning är det en form av sadaka jariyah: pågående välgörenhet.

Alla länder (A-Ö)
Afghanistan Indonesien Malawi Sudan
Albanien Irak Mali Sydsudan
Bangladesh Jemen Myanmar Syrien
Bosnien Jordanien Niger Tchad
Etiopien Kenya Pakistan Tjetjenien
Filippinerna Kosovo Palestina Tunisien
Grekland Libanon Somalia  Zimbabwe
Indien Sri Lanka