//Stötta föräldralösa barn

Stötta föräldralösa barn

50 kr

Barnfonden ger barn världen över ett värdigare liv – med tak över huvudet, mat för dagen, rent vatten, sjukvård samt utbildning. Ett liv som vi i Sverige tar för givet.

Swisha
9001819

Via bank/kort

50 kr
100 kr
200 kr
500 kr
1,000 kr
Kategori:

Beskrivning

Barn som förlorat en eller båda sina föräldrar är ofta mycket utsatta. De riskerar att gå miste om utbildning, hälsoinsatser och ett värdigt boende.

Genom Islamic Reliefs barnfond får föräldralösa barn stöd, och som givare till Islamic Reliefs barnfond bidrar du till mer än ett barns utveckling. Barnfonden gynnar både föräldralösa barn och det omgivande samhället genom att bland annat bygga skolor, barnhem och bostäder. Genom barnfonden bedrivs även olika hälso- och vaccinationsprojekt.

Föräldralösa barn som varit med om krig eller naturkatastrofer lider ofta av psykiska och fysiska skador. Via barnfonden kan vi erbjuda barnen det stöd och den behandling de behöver för en gynnsam utveckling. Barn och unga erbjuds grund- eller yrkesutbildning och en möjlighet att på lång sikt bekämpa fattigdom.

Med din hjälp kan vi ge barnen en chans att leva ett värdigt liv. Ett liv med tak över huvudet, mat för dagen, rent vatten, sjukvård samt utbildning. Ett liv som vi i Sverige tar för givet.

Om du vill stötta ett enskilt barn ekonomiskt under flera år kan du göra det genom Islamic Reliefs fadderprogram.