DE SOM ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt. Koranen 2:261 /Bernström

I samband med Ramadan 2020 lanserar Islamic Relief zakat-nålen, som utgår från Islams värderingar om respekt för människan och det aktiva arbetet för att motverka fattigdom. Den föreställer ett sädes-ax i guld. Säden symboliserar det mått spannmål som används för att räkna ut zakat al-fitr. Guldet symboliserar nisab – den nivå av förmögenhet som reglerar vem som uppmanas betala zakat. Det gyllene axet blir så på vis en symbol för omtanke och medmänsklighet, för vårt ansvar för andra människor och för en rättvis global utveckling.

Islamic Relief är stolta över att kunna finnas på plats där behoven är som störst, och stolta över att ha givare som bryr sig.

Med zakat-nålen vill vi synliggöra detta engagemang så att fler kan inspireras att rädda liv.

Köp nålen till dig själv eller någon du bryr dig om. Pengarna går till de mest utsatta människorna världen över.

Tack för ditt bidrag!

OBS! Om du råkat swisha din betalning för Zakat-nålen, maila zakatnalen@backup.backup.backup.islamic-relief.se

Uppge ditt telefonnummer i ämnesraden och skicka med din adress i mejlet. Den behövs för att du ska kunna få Zakat-nålen skickad till brevlådan.